Commissies

Om alle activiteiten van De Knoepers in juiste banen te leiden heeft de vereniging diverse commissies die dit op zich nemen.

Jeugdcommissie
Deze commissie organiseert bijna alle jeugdactiviteiten voor onze jeugdige Knoeperkes en Knoeperinnekes.
Boukje Peters
Lilian Mooij
Kelly Denen
Lianne Cornelissen
Michel Keijsers
Lisanne Roeffen
Dianne Ebben
Fons Zeelen
Michiel ten Buuren
Patricia de Ryck (voorzitter)
Contact: jcdeknoepers@gmail.com

Bestuur Pronkzitting
Organiseert de jaarlijkse pronkzitting
Nico van Bon (voorzitter)
Anja van de Loo
Michel Keijsers
Katja Denen
Kas Jacobs

Blèrcommissie
Organiseert de jaarlijkse blèr-aovend.
Bart van Bree
Bram van Raaij
Bernie Jansen
Contact: bleraovend@deknoepers.nl

Gidscommissie
Maakt de Knoepersgids
Rianne Derks
Ron Baumler
Wanda Havens
contact: knoepersgids@gmail.com

Beddenracecommissie
Organiseert de beddenrace op carnavalszondag
Daniel Derks
Eddy van Bon
Willem Bongarts
Nick Hendriks
Nico van Bon

Boerencommissie
Organiseert de boerenbruiloft
Bert Denen
Thieu Derks
Jack Hermens
Dick de Haas
Wanda Havens

Stoelreserveringscommissie
Zorgen dat iedere bezoeker van de pronkzitting een plek naar wens toegewezen krijgt
Han Peters
Gerd Nabbe
Willie van Well
Contact: stoelreserveringen@deknoepers.nl 

Technische commissie
De handige mannen  
Mark van den Hoogen
Stan Huijbers
Ramon Aldenhoven
Jesper Nabbe
Koen Laarakkers