Commissies

Om alle activiteiten van De Knoepers in juiste banen te leiden heeft de vereniging diverse commissies die dit op zich nemen.

Jeugcommissie
Deze commissie organiseert bijna alle jeugdactiviteiten voor onze jeugdige Knoeperkes en Knoeperinnekes.

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:
Michiel ten Buuren (voorzitter)
Henny Ebben
Cecile Hendriks
Alfons Zeelen
Michel Keijsers
Jack Hermens
Patricia de Ryck
Kelly Denen

Bestuur Pronkzitting

Organiseert de jaarlijkse pronkzittingsavonden
Antwan Ebben, Nico van Bon (voorzitters)
Anja van de Loo
Michel Keijsers
Katja Denen


Blèrcommissie
Organiseert de jaarlijkse blèr-aovend.
Dennis van Well (voorzitter)
Bart van Bree
Jack Hermens
Bram van Raaij
Bernie Jansen
Contact: bleraovend@deknoepers.nl