Carnavalsvereniging De Knoepers

Van de bestuurstafel:
1. Het bestuur wil alle leden en vrijwilligers bedanken voor het welslagen van Carnaval 2018.Zonder jullie hulp en inzet kan er in Sambeek geen geweldig Carnavalsfeest gevierd worden!


2. op 30 apil jl. vond de algemene jaarvergadering plaats in Residentie De Gouden Leeuw. Tijdens deze vergadering is Jan Kuijpers benoemd tot penningmeester van onze vereniging.
De notulen van deze vergadering zijn op te vragen bij onze secretaris via het reactieformulier op deze site.

3. Ook Carnavalsvereniging de Knoepers bereidt zich voor op de nieuwe AVG privacywetgeving voor haar leden en eenieder die hier belang bij heeft. Achter de schermen worden alle benodigde zaken op orde gebracht. U zult t.z.t. via verschillende communicatiemiddelen hierover geinformeerd worden.

Met vriendelijke groeten, Bestuur CV De Knoepers