Carnavalsvereniging De Knoepers

MEDEDELING:

Beste leden van CV De Knoepers. 

Hierbij delen wij u mede dat de algemene ledenvergadering van maandag 27 mei komt te vervallen en tot nader order wordt uitgesteld.
Dit heeft 2 redenen:
Doordat er tegelijkertijd een andere bijeenkomst wordt gehouden hebben wij onevenredig veel afmeldingen ontvangen.
Daarnaast heeft de kandidaat voor de functie van secretaris door onvoorziene omstandigheden besloten zich terug te trekken waardoor agendapunt 5 van de vergadering niet kan worden uitgevoerd zoals vermeld in de uitnodiging.

Wij hopen in deze op uw begrip.

Uiteraard ontvangt u een nieuwe uitnodiging wanneer wij een nieuwe datum gekozen hebben. 

Met vriendelijke groeten,
Bestuur CV De Knoepers