Carnavalsvereniging De Knoepers

Beste leden van CV De Knoepers,

Hierbij delen wij u mede dat door omstandigheden de algemene ledenvergadering welke gepland stond op maandag 19 maart a.s. niet doorgaat. Wij zullen deze op een later tijdstip alsnog plaats laten vinden. Op korte termijn ontvangt u hiervoor een nieuwe uitnodiging.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten, Bestuur CV De Knoepers