Carnavalsvereniging De Knoepers

Ook CV de Knoepers doet dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkascampagne.

Als u lid bent van de Rabobank, steun dan onze vereniging. Het geld komt ook dit jaar volledig ten goede aan de jeugdcarnaval binnen ons dorp.

Elk lid van de Rabobank kan 5 stemmen uitbrengen. U kunt er maximaal 2 aan onze vereniging geven. De andere 3 kunt u dan aan andere Sambeekse verenigingen geven, zodat ons hele dorp meeprofiteert.

Hoe meer stemmen hoe groter het bedrag dat de vereniging ontvangt.

U kunt van maandag 10 tot en met vrijdag 28 september 2018 uw stem uitbrengen op www.mijnbankenik.nl/lvcm

Stem op Carnavalsvereniging De Knoepers Sambeek.

Laat uw stem niet verloren gaan. Alvast bedankt!_________________________________

Overig nieuws van de bestuurstafel:
1. Het bestuur wil alle leden en vrijwilligers bedanken voor het welslagen van Carnaval 2018.Zonder jullie hulp en inzet kan er in Sambeek geen geweldig Carnavalsfeest gevierd worden!
2. op 30 apil jl. vond de algemene jaarvergadering plaats in Residentie De Gouden Leeuw. Tijdens deze vergadering is Jan Kuijpers benoemd tot penningmeester van onze vereniging.
De notulen van deze vergadering zijn op te vragen bij onze secretaris via het reactieformulier op deze site.
3. Ook Carnavalsvereniging de Knoepers bereidt zich voor op de nieuwe AVG privacywetgeving voor haar leden en eenieder die hier belang bij heeft. Achter de schermen worden alle benodigde zaken op orde gebracht. U zult t.z.t. via verschillende communicatiemiddelen hierover geinformeerd worden.