Jaarvergadering 30-03-2015

zaterdag 21 maart 2015

Op maandag 30 maart a.s. houdt CV De Knoepers weer haar algemene ledenvergadering.

 

Agenda:

 

1. Opening

2. Verslag secretaris

3. Verslag penningmeester/kascommissie

4. Mededelingen door de voorzitter

             Enkele punten zijn:             -Voorlopig programma 2016

                                                         -Wielerronde Boxmeer (27-07-2015)

                                                         -Jaarvergadering naar vrijdagavond?

         

5. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:  Luc Zeegers

Aftredend en niet herkiesbaar: Koen Huijbers.

Het bestuur draagt Stan Huijbers voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden, tot 72 uur voor aanvang van vergadering, bij de secretaris.

6. Rondvraag

7. Sluiting.

Wij hopen dat U in de gelegenheid bent deze vergadering bij te wonen.

Wij verwachten U om 20.30 uur in de Residentie "De Gouden Leeuw".