Dankwoord 2014

zaterdag 15 maart 2014

Beste Knoepers en Knoeperinnen,

 

Wij willen iedereen bedanken, die daartoe hebben bijgedragen, voor een onvergetelijk 55e carnavals jaar hier in ons Knoepersriek. Het was een aan een schakeling van geweldige evenementen met voor ons als hoogtepunt natuurlijk: hèt Jubileumfeest in de Warandahal. De saamhorigheid en passie waarmee dit weekend werd georganiseerd en gevierd kent geen grenzen en blijft tot in lengte der dagen gegrift staan in ons geheugen. Dan blijkt maar weer eens waar een klein dorp GROOT in kan zijn ……!!

 

Zonder andere evenementen te kort te doen  vonden wij: de uitreiking van Moet, Beleid en Trouw aan Vorst Ernest, de uitverkiezing tot Knoeper van het jaar van Henk van Raaij en de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau van Roger Bergholtz, uitzonderlijke “precisie bombardementen” die hun doel niet gemist hebben.

 

Ook het enthousiasme waarmee het Sambeeks jeugd carnaval gevierd is, was exceptioneel. Prins Nick was/is een super Prins die “het spelletje snapte”, samen met zijn gevolg heeft ook hij er een bruisend feest van gemaakt. Hulde aan het jeugdbestuur ….!!

 

De pronkzittingen, zieken/senioren/Dichterbij bezoeken, de blèravond, de optochten, de Boerenbruiloft van Jan en Ine, de sleuteloverdracht, “Groesbeek”, Prinsentreffen Nijmegen, “moel wèrme”,  de verschillende recepties, beddenrace met Omroep Brabant en Omroep Max enz. enz. (als we iemand vergeten: sorry!!) waren stuk voor stuk een feest om mee te mogen maken.  G-E-W-E-L-D-I-G !!!

 

Rest ons om het hoofd bestuur èn jubileum commissie met al hun sub- commissies nogmaals te danken voor hun tomeloze inzet en inspanningen voor het afgelopen jaar. Ook de mensen van buiten onze vereniging die hun steentje hebben bijgedragen: enorm bedankt!!

 

Het is/was voor ons de allergrootste eer om jullie Prinsenpaar te mogen zijn in 2014.

 

Prins Luc en Prinses Jolanda ……………………………JAZEEGERS!!