Condoleance

dinsdag 09 februari 2016
"Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering"

Het bestuur van CV De Knoepers condoleert Prins Eric, Prinses Ilse, Bo,Tim, Nick en Netty met het verlies van Piet Derikx. 
Wij wensen hen en verdere familie heel veel sterkte toe om dit immense verdriet te dragen.