Jaarvergadering CV De Knoepers

maandag 29 februari 2016

Aan alle leden,

 Op vrijdag 11 maart a.s. houdt CV De Knoepers weer haar algemene ledenvergadering.

          Wij hopen dat U in de gelegenheid bent deze vergadering bij te wonen.

          Wij verwachten U om 20.00 uur in de Residentie "De Gouden Leeuw".

 

Agenda:

          1. Opening.

          2. Verslag secretaris

          3. Verslag penningmeester/kascommissie

          4. Mededelingen door de voorzitter

              Enkele punten zijn:        -Voorlopig programma 2017

                                                         -Wielerronde Boxmeer (25-07-2016)

                                                         -Digitale kaartverkoop Pronkzitting

          5. Bestuursverkiezing

            Aftredend en herkiesbaar: Marco Nabbe (bestuurslid) en Dennis Loeffen (secretaris)

          6. Rondvraag

          7. Sluiting.

 

                   Tot ziens op vrijdag 11 maart om 20.00 uur.

                             Namens het Bestuur,

                            met vriendelijke Knoepersgroet,